Nieuwsbrief juli 2016

 

Ambitie

Met veel plezier bieden wij u onze nieuwsbrief aan. Het is goed om in contact te blijven en we informeren u graag over onze activiteiten. Speciaal vraag ik uw aandacht voor een aparte actie, onze ambassadeur Hylke pleit voor een nieuw vervoermiddel voor onze beheerder in het Maquenque gebied.
Daarnaast staat er de komende maanden genoeg op stapel; een student aan de Universiteit van Utrecht heeft de mogelijkheden van Oasebos op de zakelijke markt verkend, we zijn bezig met het beleidsplan 2016-2020, het logo en de website zullen een nieuwe impuls krijgen en we onderzoeken de mogelijkheden van remote sensing voor het in kaart brengen van onze gebieden. Kortom, we gaan actief de zomer in!

 

Steun het werk van Ulesis

Ulesis Aleman is onze beheerder in de twee Maquenque gebieden (Copalchi en El Cerrito). Jaarlijks doet Ulises in het Maquenque gebied de nestinventarisatie van de Lapa Verde (soldatenara). Hij monitort dan de nestbomen (veelal Amandelbomen), inventariseert en rapporteert. Belangrijk werk dat inzicht geeft in de status van dit fantastische dier.
Voor zijn inventarisatie en het werk van Ulises voor Oasebos heeft hij een nieuw vervoermiddel nodig. Help ons svp om de benodigde fondsen hiervoor bij elkaar te brengen. U kunt uw bijdrage storten via: http://www.geef.nl/actie/ulises-heeft-beter-vervoer-nodig-voor-zijn-wer. U kunt ook rechtstreeks storten op de bankrekening van Oasebos NL19TIO0197638457, onder vermelding van ‘Ulises’.
Naast zijn werkzaamheden voor Oasebos, is Ulises ook actief voor onze Duitse collega’s (Tropica Verde), maar ook voor Costaricaanse organisaties als Centro Cientifico Tropical en Cienco Ceibas. Allen actief op het gebied van natuurbescherming waardoor in totaal zo’n 2000 hectare bos duurzaam wordt beschermd.

 

Jaarrekening

Onze jaarrekening is onlangs weer gecontroleerd door de accountant en met zijnverklaring op de website geplaatst. Het boekjaar 2015 staat in het teken van het betalen van het tweede deel voor de aankoop van El Cerrito. Het eerste deel was reeds in 2014 betaald. Over deze aankoop is wederom een koersverlies ontstaan (€ 3.282), omdat de aankoopverplichting in dollars was vastgesteld, terwijl begin 2015 de dollar in waarde gestegen is ten opzichte van de euro.
In 2015 is in totaal 6 ha bos overgedragen aan participatiehouders (totaal € 8.700). In 2014 was dat 7 ha. Aan donaties is in 2015 een hoger bedrag ontvangen (€ 1.952) dan in 2014 (€ 1.003). In 2015 is helaas geen subsidie ontvangen van de Costaricaanse overheid (programma Fonafifo), wel is het aanvraagproces voor de komende vijf jaar begin 2016 met succes afgerond.
Het resultaat over 2015 was negatief (€ 6.409), vooral ten gevolge van het niet ontvangen van de subsidie van Costa Rica en het koersverlies dat ontstond bij de aankoop van El Cerrito. Omdat de aankoop is afgerond en omdat in 2016 weer subsidie ontvangen wordt, is de verwachting dat over 2016 weer een positief resultaat gerealiseerd zal worden.
De bestemmingsfondsen (El Salto, Copalchi en El Cerrito) gezamenlijk geven eind 2015 een vastgelegd vermogen van € 164.113. De omvang van de algemene reserve eind 2015 is € 13.295.

Bezoek Costa Rica 2016

De afgelopen jaren heeft onze ambassadeur Hylke Sierksma jaarlijks de gebieden van Oasebos in Costa Rica bezocht (zie de website voor zijn verslagen). Geen van de huidige bestuursleden kent echter onze gebieden en om die reden zullen Peter Mols en Fons van Haelst eind november onder begeleiding van Hylke, Costa Rica bezoeken. Doelstellingen van het bezoek zijn: vanuit het bestuur aanhalen van de contacten met de wettelijk vertegenwoordigers (Jit en Huite), de beheerders van de gebieden, de NGO’s die actief zijn in dezelfde gebieden en nader onderzoeken hoe we het koopproces verder kunnen optimaliseren.
Nota bene: de bestuursleden zullen het bezoek aan Costa Rica voor een belangrijk deel uit de eigen middelen betalen.

 

Nieuw keurmerk goede doelen

Vanaf 1 januari 2016 is er één erkenningsregeling voor goede doelen: de nieuwe erkenningsregeling beoogt voor het publiek meer eenduidig en overzichtelijk te zijn en bevordert verdere transparantie. Ook heeft het een gemoderniseerd toezicht. De nieuwe regeling komt in plaats van bestaande keurmerken. Het bestuur van Stichting Oasebos heeft de benodigde aanvraag en documenten reeds ingediend en is afwachting van een besluit. Inmiddels hebben we begrepen dat er op basis van onze aanvraag in ieder geval positief geadviseerd is vanuit de Toetisingscommissie van het CBF. We houden u op de hoogte!

Nieuwe bestuursleden: Kees Kaffka en Marcel Vernooij

We zijn weer op volle sterkte. Door het terugtreden van Emmy van Herwijnen en door de groeiende ambities van Oasebos ontstond er de wens om weer snel weer extra kracht aan het bestuur te verbinden. Dat is gelukt met het aantreden van Kees en Marcel. Ze stellen zich graag aan u voor.

Kees Kaffka

Kees heeft in 2015 eerst een paar maanden ter kennismaking ‘meegedraaid’ en was al snel enthousiast: “ik hoef geen specifieke functie te hebben: ik zie veel interessante zaken die ik kan oppakken of waar ik iets aan kan bijdragen”.
Ik heb Tropische Bosbouw gestudeerd aan de Universiteit Wageningen. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan in Brazilië en heb daar enkele maanden in het tropische regenwoud doorgebracht. Ik ben met houtkap-ploegen meegegaan en ben bij diverse onderzoeksinstituten te gast geweest. Inmiddels werk ik al bijna 20 jaar als rentmeester in het Nederlandse buitengebied. Ik houd me bezig met grond aan- en verkopen, o.a. voor het tot stand brengen van recreatie- en natuurgebieden.
De laatste jaren ben ik me meer gaan interesseren voor (internationale) natuurbescherming. Door mijn opgroeiende kinderen ben ik me steeds meer bewust van de verantwoordelijkheid die wij -volwassenen- hebben voor een goed ‘beheer’ van onze aarde. Ik vind het leuk om ook anderen te inspireren om tijd en energie te steken in “goede doelen”.

Marcel Vernooij

“Vanaf mn kinderjaren is het genieten van en het zorgen voor de natuur me met de paplepel ingegoten.” Enerzijds kwam dat doordat tot mijn 16de vier weken per jaar op de boerderij van mijn oom mocht helpen bij het verzorgen van de dieren en de boomgaard. Anderzijds ben ik bijna 20 jaar actief geweest bij de scouting. Ik ervaarde toen al enorme rust als ik bezig was met de natuur en ik heb er mijn beste herinneringen uit mijn jeugd aan overgehouden. En de liefde voor de natuur is ook nooit meer weggegaan, of het nu gaat om het altijd oprapen van zwerfafval, het zo eenvoudig mogelijk kamperen om dicht bij de natuur te blijven, of het opzoeken van de bergen in elke vakantie die ik met mijn gezin heb. Zo geef ik die liefde ook mijn kinderen al vroeg mee. En daarom ben ik ook bestuurslid bij Oasebos geworden.

De hele gedachte die achter Oasebos zit, spreekt mij enorm aan. Niet alleen omdat het behoud van de natuur cruciaal is voor onze toekomst, dat weet iedereen wel. Maar omdat ik echt geloof dat de wijze waarop Oasebos werkt, een van de meest duurzame manieren is die bovendien niet alleen over onze zuurstofvoorziening gaat maar juist ook de biodiversiteit probeert te behouden. Oftewel: veel bereiken door niets te doen.”

Marcel is programma- en verandermanager, getrouwd met Francis en heeft drie kinderen. Hij woont in Geldermalsen.