Reisverslagen

Reisverslag Ronald van Lanen El Salto in Costa Rica april 2005

Reisverslag Hylke Sierksma El Salto, Copalchi in Costa Rica december 2010 – januari 2011

Reisverslag Familie Smit Costa Rica juli 2012

Reisverslag Hylke Sierksma El Salto, Copalchi en El Cerrito in Costa Rica december 2011 – januari 2012

Reisverslag Hylke Sierksma Costa Rica april 2013

Reisverslag Hylke Sierksma Costa Rica 2014

Reisverslag Hylke Sierksma Costa Rica 2015