Bestuursleden vertellen


140417-6694  Voorzitter: Dhr. Peter Mols:

“Met trots en heel veel plezier start ik als voorzitter van de Stichting Oasebos. Al op jonge leeftijd raakte ik gebiologeerd door regenwouden; de ongelofelijke diversiteit aan levensvormen en hun interactie, de schoonheid en de kwetsbaarheid. Nu, vele reizen later, ben ik weinig veranderd; nog steeds ervaar ik die heerlijk eerlijke verwondering als ik in natuurgebieden rond mag stappen. Voor mij voldoende reden om me actief te willen inzetten voor de bescherming er van. Zeker op de manier zoals we dat bij Oasebos willen doen: afblijven, het is goed zoals het is! Een filosofie waarin ik heilig geloof, en dat is wellicht best opmerkelijk voor iemand die ook buitensporig geinteresseerd is in verandermanagement. Maar die inzichten zet ik dan weer graag in om met het bestuur, de Stichting verder te ontwikkelen.”
Peter Mols, getrouwd met Pamela, drie kinderen, woonachtig in Buren.

 

 

fons Penningmeester: Drs. Fons van Healst:

“Tropische regenwouden behoren tot de rijkste en waardevolste natuurgebieden op aarde. Bescherming is van cruciaal belang voor de toekomst van een leefbare aarde, en om die reden zet ik me graag in voor Oasebos.

De afgelopen jaren heb ik op veel plaatsen tropisch regenwoud bezocht en ik vind de pracht en rijkdom elke keer weer adembenemend.”

Fons is van huis uit (medisch) bioloog en momenteel werkzaam als interim manager / projectmanager. Hij is getrouwd, heeft drie (volwassen) kinderen en woont in Kockengen.

 

Secretaris: Mw. Ir. M. Cohen Stuart – Karsten:

“De gedachte dat je de wereld leent van je kinderen, is mij uit het hart gegrepen.het stond ook op het geboortekaartje van onze kinderen. In mijn dagelijkse leven probeer ik dat zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Als mensen hebben wij een enorme invloed op de aarde; op het bestaan van planten en dieren. Dat zou ik willen verminderen. Ik vind dat mensen veel voorzichtiger met de natuur om moeten gaan. Omdat ik in mijn werk heb gemerkt dat voor het behouden van natuur de eigendom van terreinen essentieel is, heb ik participaties genomen in El Cerrito. Om voor het beheer de lokale mensen in te zetten is van wezenlijk belang. Zij kennen de terreinen het beste.De manier waarop de Stichting Oasebos dit probeert te ondersteunen vind ik fantastisch. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Als klein kind ben ik veel buiten geweest in het Friese land; daar heb ik de stilte, de rust en het indrukwekkende van de natuur leren kennen. Ook de bergen in ons eigen Europa, de woestijnen en de jungle in Bolivia, de woestijnen van Egypte en de enorme natuurparken in Amerika, Tasmanie en Australië hebben op mij veel indruk gemaakt”.

Na haar Wageningse opleiding in de planologie, landschapsarchitectuur en het natuurbeheer heeft zij les gegeven op Larenstein in Boskoop. Daarna heeft zij zich op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau bezig gehouden met de agrarische, recreatieve en natuurbelangen in het buitengebied.

 

toine3 Bestuurslid, webmaster:  Drs. Toine Aarts:

“Al sinds 1991 ben ik verbonden met Costa Rica: de mensen, de cultuur maar vooral het natuurschoon en de enorme biodiversiteit op zo’n klein oppervlakte zijn overweldigend. De verschillende oerwouden in Costa Rica zijn ieder uniek en van zo’n groot belang voor zoveel planten en dieren, daar wil ik me graag voor inzetten. Omdat Costa Rica zich sterk ontwikkelt worden oerwouden hier bedreigd. Oasebos beschermt door aankoop heel direct deze oerwouden en het leven dat daarin plaatsvindt. En dat spreekt me aan.”

Toine is bioloog en bestudeerde in Costa Rica angelloze bijen. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Visdocumenten, regelgeving en controle bij Sportvisserij Nederland. Daarnaast heeft Toine een reisbureau ‘Costa Rica Vakantie’, dat mensen helpt om een prachtige rondreis in Costa Rica te maken en het land te beleven zoals het is. Het landelijke leven maar ook het ervaren van oerwoud zijn hier wezenlijke onderdelen van.

 

fotoKeesBestuurslid:  Ir. C.W.R.M. (Kees) Kaffka:

Ik heb Tropische Bosbouw gestudeerd aan de Universiteit Wageningen. In 1983 verscheen het rapport van de FAO: “Tropical Forestry Action Plan” dat mijn motivatie heeft versterkt. Het beschreef de omvang en snelheid van het verdwijnen van tropische regenwouden en duidde 5 programma’s waarop gefocust moesten worden om dit proces om te keren. Deze zijn helaas nog steeds actueel. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan in Brazilië naar de mogelijkheden voor duurzame houtproduktie in het Braziliaanse Amazonegebied. Ik heb daar enkele maanden in het tropische regenwoud vertoeft en met eigen ogen gezien wat er allemaal in het bos gebeurd. Inmiddels werk ik al geruime tijd in het Nederlandse buitengebied als rentmeester. Ik houd me bezig met grond aan- en verkopen, o.a. voor het tot stand brengen van recreatie- en natuurgebieden. Als bestuurslid van Stichting Oasebos kan ik ook iets betekenen voor de natuur ver buiten Nederland: het behoud van tropische regenwouden. Ik ben getrouwd met Gerjanne, we hebben drie kinderen en wonen in De Bilt.

 

Hylke2Ambassadeur Hylke Sierksma: 

Ik werk voor Oasebos omdat ik Costa Rica goed ken en de doelstelling van Oasebos gewoon simpel en haalbaar is. Met een relatief kleine bijdrage kun je ervoor zorgen dat er weer een stukje van deze planeet beschermd blijft en niet teloorgaat aan andere doelen.”

Hylke is marketeer en marketingcommunicatie specialist en heeft negen jaar in Costa Rica gewerkt. In bosbouw, toerisme en consultancy. Voor zijn werk heeft hij grote delen van Costa Rica intensief onderzocht. Hylke houdt van dit prachtige land, de mensen en de natuur. Vanuit die achtergrond steunt hij graag de activiteiten van Oasebos met raad en veel daad. Hylke is onlangs naar Panama geëmigreerd en zet zich van daaruit in Costa Rica in voor Oasebos..

 

 

CoersklVertegenwoordigers in Costa Rica Jit Coers en Huite Zijlstra:

Beiden biologen, die al 14 jaar werken en wonen in Costa Rica. Vooral in de bosbouw, zij hebben hun eigen adviesbureau Arte Verde. Wij zijn blij dat zij bereid waren om voor Oasebos als vertegenwoordigers op te treden. Speciaal voor bemiddeling tussen Oasebos en de overheidsinstanties in Costa Rica.

 

 

 

Oprichter Oasebos – ambassadeur Ing. Arthur van der Linden M.Sc.:

Ik werk aan Oasebos omdat ik resultaat van mijn werk wil zien. Ik wil zeker weten dat ik natuur bescherm.”

Arthur woonde jarenlang in Costa Rica en raakte in de ban van de prachtige natuur. Tijdens zijn werk als natuurbeschermer bij het Wereld Natuur Fonds en andere organisaties bouwde hij ervaring en een netwerk op van vertrouwenspersonen waar Oasebos van profiteert.