Waar staan wij voor?

Natuurbescherming zonder omwegen en iedereen – klein en groot – kan meedoen!

Stichting Oasebos biedt iedereen Рklein en groot Рde gelegenheid om op eenvoudige wijze mee te doen aan het beschermen van oerwoud. Dankzij participaties en donaties kan Oasebos oerwoud aankopen en duurzaam beschermen. Het resultaat is dat houtkap, ontbossing en andere negatieve invloeden in deze gebieden wordt voorkomen.

Oasebos koopt oerwoud aan en vormt permanente reservaten op plaatsen waar natuur goedkoop en duurzaam beschermd kan worden.
Oasebos komt in actie als oerbos zeldzame soorten herbergt en bedreigd wordt. Oasebos doet dit in samenwerking met lokale overheden en lokale boswachters.
Oasebos stelt natuurwaarden centraal in haar handelen, zonder commerci√ęle doeleinden te dienen.
Oasebos benut donaties en participatiegelden zo maximaal mogelijk waarbij overheadkosten laag worden gehouden.
Oasebos faciliteert onderzoek in haar terreinen, bijvoorbeeld studie naar zeldzame diersoorten om de bescherming te verbeteren.

Voor een volledig overzicht van de doelstellingen zie ons Beleidsplan 2010-2015 en onze Statuten.