Fiscale gegevens

Kamer van koophandel: Inschrijfnummer: 09144037

Triodos Bank: Rekeningnummer: NL19TRIO0197638457; Stichting Oasebos, Kockengen.

ANBIstatus: ANBI – fiscaal nummer 8161.28.200 .
Oasebos is door de belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” zodat donaties en giften aftrekbaar zijn. .

Notaris: Notaris Nijland te Bennekom stelt kosteloos akten op voor Stichting Oasebos die meer dan € 100,- bedragen.