Baten en lasten 2011

Staat van baten en lasten over 2011

Exploitatie 2011 Exploitatie 2010
Euro’s Euro’s
Baten
Verkoop participaties 10.412
Subsidiebaten 6.670 5.343
Donaties en sponsorbijdragen 9.978 4.712
Opbrengsten CO2 compensatie 245 253
Financi√ęle baten 808 539
Overige baten 443
 Tabellijn  Tabellijn
Som der baten 17.701 21.702
Lasten
Beheer terrein 3.954 676
Kostprijs participaties 7.513
Reis- en verblijfkosten Costa Rica 763 454
 Tabellijn  Tabellijn
Subtotaal besteed aan doelstelling

4.717

8.643
Kosten administratie en verantwoording 1.169 1.281
Bestuurskosten 510 519
Promotie- en wervingskosten 625 2.057
Bankkosten 189 244
Overige lasten en wisselkoersverschillen 1.634 68
 Tabellijn  Tabellijn
Subtotaal algemene lasten 4.127 4.169
 Tabellijn  Tabellijn
Som der lasten 8.844 12.812
 Tabellijn  Tabellijn
Saldo 8.857 8.890
 Tabellijn2  Tabellijn2