Voorwoord voorzitter

Verwerven van middelen voor aankoop El Cerrito in volle gang!

In 2011 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen van de daadwerkelijke aankoop van El Cerrito. Het gaat om een stuk primair tropisch laagland oerwoud dat in het Maquenque gebied is gelegen. Maquenque is Ć©Ć©n van de laatste leef gebieden in Costa Rica van de groene ara, die afhankelijk is van de daar aanwezige amandelbomen voor zijn overleving. Hoewel er wel de nodige giften zijn binnen gekomen, is er in 2011 slechts voor 3,5 ha aan participaties verkocht, te weinig om El Cerrito daadwerkelijk in juridisch eigendom te krijgen. We hopen nu dat El Cerrito in 2012 ons eigendom zal worden.

In 2011 is het toezicht op onze twee eerder aangekochte gebieden, El Sal to en Copalchi, gecontinueerd. Daarmee hebben we de doelstelling bereikt om de biodiversiteit in de bij ons in bezit zijnde stukken tropisch oerwoud te beschermen .

Terugtreden Ab van Ittersum

Helaas heeft onze voorzitter, Ab van Ittersum, zich in verband met zijn gezondheid teruggetrokken uit het bestuur. Hylke Sierksma is zodoende tijdens het laatste deel van 2011 voorzitter geweest. Inmiddels ben ik in maart 2012 toegetreden tot het bestuur en benoemd tot voorzitter. Ab vond het belangrijk te benadrukken dat er maar weinig aan de zogenaamde strijkstok blijft hangen bij Oasebos en ik breek in die zin ook graag een lans voor Oasebos.

Door een minimale overhead gaat het overgrote deel van de inkomsten rechtstreeks naar de aankoop en bescherming van waardevolle stukk en oerwoud. Ik roep dan ook een ieder op ons te steunen in onze missi e voor het behoud van de biodiversiteit in Latijns Amerika. En ik bedank alle participanten, donateurs en vrijwilligers voor hun waardevolle bijdragen.

Arjan Vriend
Voorzitter