Voortgang in Costa Rica

De toestand van het huidig bosbezit

El Salto

Samen met Jit Coers en Huite Zijlstra heeft Hylke Sierksma in december een bezoek gebracht aan ons bos in de provincie Guanacaste. Dat ligt er nog steeds goed bij en ernstige bedreigingen zijn hier niet te verwachten omdat het bos redelijk beschermd en ge√Įsoleerd gesitueerd is. We hebben het voorgeschreven bord van Fonafifo opgehangen, zodat stropers en andere bezoekers kennis kunnen nemen van de status van het bos. Op de dag van het bezoek waren er kinderen uit Hojancha op bezoek in het gebied van de waterval, bezig met een natuur onderzoek.

Copalchi

Ons tweede bos konden we pas bezoeken gedurende de eerste weken van 2011. Het regenseizoen in het Maquenque gebied zorgde ervoor dat de wegen er naar toe overstroomd waren en praktisch onberijdbaar. Met ‚Äúsneeuwkettingen‚ÄĚ lukte dit eindelijk toen het weer wat droger werd. Ook hier hebben we een verplicht bord opgehangen over de status bij Fonafifo. Verder ligt het bos er goed bij. Er is geen sprake van oneigenlijk bezoek door derden. Dat is ook uiterst moeilijk in deze regio, gezien de ligging, ver van de bewoonde wereld. Al verandert die situatie wel. Er wonen nu kennelijk voldoende gezinnen, zodat bij de toegangsweg een nieuwe lagere school is gebouwd.

El Cerrito

Het heeft bijna een geheel jaar geduurd om het nieuwe bos El Cerrito op te meten en ingeschreven te krijgen in het kadaster van Costa Rica. Bijkomende problemen waren de moeilijke bereikbaarheid door de slechte wegen en de enorme hoeveelheid regen in deze regio. Het kadaster is slechts een inschrijving, dat de ‚Äúfinca‚ÄĚ bestaat.
Dit is dus nog geen garantie dat de eigenaar werkelijk eigenaar is. Om dit te kunnen vaststellen moet nog onderzoek worden gedaan door de rechtbank. Komend jaar zullen onze advocaten dit proces voorbereiden en indienen bij de rechtbank. Als hier positief over wordt geoordeeld, kan de huidige eigenaar zijn eigendom inschrijven in het Nationaal Register. Pas als dat is gebeurd, kan hij het verkopen en kunnen wij dit bos inschrijven op naam van Oasebos. We hebben dus nog even te gaan, maar verwachten nu dat dit volgend jaar kan worden afgerond.

Overige zaken in Costa Rica

Samenwerking met Fonafifo

Buiten de subsidie voor het beheer van Copalchi hebben we nu ook subsidie ontvangen voor ons bos El Salto. Dit bos ligt in een andere regio en dat maakt de werkwijze weer anders. Het Centro Agricola Cantonal de Hojancha (CACH) in Hojancha heeft ons geholpen deze subsidie te verkrijgen. CACH is een locale coöperatie van boeren, die zich al jaren erg inzet om de boeren te helpen de biodiversiteit van het gebied te behouden en te beheren. De oorsprong van deze coöperatie en haar activiteiten lag in het feit, dat het drinkwater in de regio verloren dreigde te gaan door de ontbossing. Hylke Sierksma heeft de mensen van CACH bezocht.

Samenwerking met Tropica Verde

Tijdens de netwerkbijeenkomst in maart van dit jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd om samen het beheer van onze bossen in het Maquenque gebied ter hand te nemen. Dit zal verder gestalte krijgen in het begin van 2011.

Vertegenwoordiging in Costa Rica

Jit Coers (en echtgenoot Huite Zijlstra) hebben gezorgd voor de dagelijkse contacten met Fonafifo, CACH, de topograaf wegens de opmeting van El Cerrito, onze advocaten wegens het proces rond de registratie van El Cerrito, etc. Hylke heeft hen natuurlijk weer even bezocht.

CCT

Het is niet gelukt om een afspraak te verkrijgen met Guisselle Monge en Oliver Chassot van het Centro Cientifico Tropical. Gedurende het gehele jaar zijn er wel regelmatig contacten, per telefoon en e-mail geweest.

Verdere contacten

Tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan Costa Rica heeft Hylke Sierksma verder kennis gemaakt met de ambassadeur van Nederland in Costa Rica, de heer Matthijs van Bonzel. Een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke voor bosbeheer bij INBIO, een instituut dat de biodiversiteit van Costa Rica in kaart brengt en voorlichting over geeft, etc. Tot slot is Alexander Martinez bezocht. Hij is de huidige eigenaar van El Cerrito. Een uitgebreid reisverslag vindt U hier.