Voortgang in Nederland

Fondsenwerving

Participaties

In 2011 hebben vier participanten in totaal 3,5 hectare afgenomen. Zij waren de eerste voor El Cerrito.

Donaties

Vijftien donateurs steunden Oasebos met hun bijdragen. Eén donatie zorgde voor het op peil blijven van ons jaarresultaat: Sichting Emmaus uit Wageningen hield hun jaarlijkse verkoop en wij waren een van de twee bevoorrechte organisaties. Bijna € 8.000 ontvingen wij van hen. Waarvoor dank.

CO2 compensatie

Drie deelnemers hebben hun CO2 uitstoot gecompenseerd door een bijdrage aan Oasebos. Het betrof compensatie voor bijna 31 ton.

Sponsoring

In 2011 hadden we de volgende sponsors:
Elstgeest potplanten bv doneert voor iedere verkochte Dieffenbachia -een plant die van nature voorkomt in het bos in Costa Rica- een bedrag  van € 0,10 aan Oasebos voor aankoop van oerwoud
– Met “Energiebesparen doen wij zo” hebben wij een afspraak dat ze ons met elk verkocht product aan zuinige TL-verlichting steunen. Over 2011 ontvangen wij een bedrag van  € 1.150. Dit wordt in begin 2012 betaald.
Van der Knaap (Forteco B.V.), steunt ons en Edventure in natura met de kosten voor deelname aan de Vakantiebeurs in Utrecht
Google Grants. Wij ontvangen van Google gratis Adwords advertenties tot een maximum van $10.000 per maand

Sponsorbeleid

We hebben in 2011 ons sponsorbeleid aangepast, opdat Oasebos en sponsors meer profijt hebben van de samenwerking.
Een sponsor wil gebruik maken van onze bekendheid en ons doel. Daarom verzoeken wij kandidaat sponsors nu om voor tenminste voor 2 hectares aan ons doel bij te dragen (€ 2.900), voordat wij met hen in zee willen gaan.

Website en internet

De website blijft voor Oasebos het belangrijkste communicatiemiddel om nieuwe fondsen te werven. De response kan duidelijk beter, ondanks gebruik van Adwords advertenties en het gebruik van diverse Social Media.
Met het nieuwe bestuur zullen wij moeten kijken hoe wij dit verbeteren of andere maatregelen nemen om nieuwe participanten en donateurs  te werven.

Nieuwsbrieven

Er is een nieuwsbrief verschenen in 2011 Veel nieuws over Maquenque, Costa Rica en Oasebos publiceren wij nu ook op Facebook en LinkedIn.

Relatiebestand

Het relatiebestand van Oasebos is inmiddels gegroeid naar 480 adressen.

Sociale media

Oasebos is aanwezig met een groepspagina op LinkedIn, Facebook, YouTube en SlideShare. De webredactie plaatst hier niet alleen berichten over Oasebos, maar ook algemeen nieuws over de biodiversiteit in Costa Rica en van locale organisaties. Het aantal volgers op deze sites groeit gestaag.

Bestuur

In 2011 vonden veel bestuursmutaties plaats. Emanuel da Costa en Jos Mandema traden toe als penningmeester en secretaris. Helaas moest onze voorzitter Ab van Ittersum wegens gezondheidsreden zijn functie eind 2011 direct neerleggen.
Jos Mandema moest zijn functie wegens drukke werkzaamheden ook neerleggen en deed dat begin 2012.
Inmiddels hebben wij een grotendeels nieuw bestuur (zie het colofon) Stichting Oasebos verwacht haar activiteiten, zoals gepland te kunnen voortzetten.