Sponsorbeleid Stichting Oasebos

Stichting Oasebos is een organisatie die al jaren een naam heeft hoog te houden.
Consequent komt een hoog percentage van onze inkomsten (>75%) rechtstreeks ten goede aan onze primaire doelstelling: aankoop en beheer van bosgebieden met een hoge biodiversiteit.

Het spreekt vanzelf dat wij graag losse inkomsten uit donaties of participaties ontvangen. Maar wij werken natuurlijk ook graag strategisch samen met al of niet commerciële partners, die ons voor langere tijd willen steunen (ten minste twee jaar). Gezien het imago en de aard van onze organisatie stellen wij daaraan wel een viertal redelijke, doch strikte eisen aan beoogde partners, te weten:

1. Naar hun aard niet controversieel

2. Onderschrijven van de doelstellingen van Stichting Oasebos

3. Onderschrijven van de tien Global Compact doelstellingen van de Verenigde Naties

4. De intentie hebben van bijdragen van ten minste één (junior sponsor) of vijf (senior sponsor) hectares (op jaarbasis).

De samenwerking leggen wij schriftelijk vast in een sponsorcontract. De sponsor krijgt daarmee onder meer het recht om het Oasebos-logo extern te gebruiken. Tevens plaatsen wij de naam van de sponsor op onze website (prominent voor de hoofdsponsor en afwisselend voor overige sponsoren) en in overige communicatie zoals in de nieuwsbrief.

Nadere informatie omtrent zakelijk sponsorschap is te verkrijgen bij de penningmeester, Fons van Healst via fons@oasebos.nl