Voortgang in Costa Rica 2012

2) De voortgang in Costa Rica

De toestand van het huidig bosbezit

 

El Salto

Hylke Sierksma heeft in januari 2012 dit bos bij Hojancha in de provincie Guanacaste bezocht. Zoals bij elk bezoek is er met de beheerder Carlos Gonzales Vega uitgebreid de ronde gedaan. Er zijn geen onrechtmatigheden naar boven gekomen. Al eerder heeft Carlos melding gemaakt van stroperij en hiertoe maatregelen getroffen om deze tot een minimum te beperken. In 2012 was deze situatie niet verslechterd en ook niet verbeterd. [IN1]

 

Copalchi

Sinds medio 2011 wordt Copalchi maandelijks bezocht en gemonitord door Ulises Alemán Zelaya. Hij werkt al tientallen jaren in de regio, o.a. om het leven van de Lapa Verde in kaart te brengen. Op dit moment wekt hij voor een Zwitserse organisatie, die een opvangcentrum voor deze uitstervende vogels heeft opgericht. Hij woont vlakbij dit bos en El Cerrito, waar hij ook maandelijks naartoe gaat. Een en ander is tot stand gekomen in samenwerking met het CCT en onze Duitse collega’s van Tropica Verde.

Ons jaarlijkse bezoek heeft in januari 2012 plaatsgevonden. Sinds oktober 2011 hebben onze buren weer een permanente beheerder op hun finca voor hun vee, die woont in het huis dat daar staat. Er is overleg geweest of wij hen ook als beheerder kunnen aanstellen voor ons bos. Dit voor ons van groot belang, daar ook in dit bos sprake is van stelselmatige stroperij. Wij willen dit met zijn hulp aanpakken, alsook met de lokale overheden. We zijn tot een overeenkomst gekomen om vanaf 2012te gaan samenwerken.[IN2]

 

El Cerrito

Ook dit bos monitort Ulises maandelijks. Dit doen we letterlijk samen met Tropica Verde, want hun bos grenst aan de noordkant met El Cerrito. Samen met Ulises heeft Hylke Sierksma dit bos in januari 2012 opnieuw bezocht.

Voor de aankoopprocedure zijn in de laatste maanden van 2011 alle stukken ingediend bij de lokale rechtbank. Alleen de rechter moest het bos nog bezoeken om ter plekke zelf vast te stellen dat de aangetekende begrenzingen van het gebied kloppen. De kosten voor dit hele proces worden door ons voorgeschoten en verrekend met het aankoopbedrag op het moment van overdracht. Inmiddels is de uitspraak van de rechter geweest waarmee de grenzen zijn vastgesteld en we de laatste fase van het aankoopproces ingaan: de overdracht!

 

Samenwerking met Fonafifo

Voor El Salto en Copachi ontvingen wij in 2012 ook weer de subsidie voor het behoud van deze bossen.[IN3]

 

Samenwerking met Tropica Verde

In 2012 hebben wij de samenwerking met onze Duitse zusterorganisatie voortgezet. Het toezicht op hun en onze bossen hebben wij samen met het CCT kunnen regelen. Maandelijks bezoekt Ulises Alem√°n Copalchi, El Cerrito en hun bos ‚ÄúLapa Verde‚ÄĚ.¬† Hij rapporteert hierover en maakt foto‚Äôs. Indien mogelijk neemt hij de nodige maatregelen. Meer over Ulises en zijn werk rond de Lapa Verde is te vinden op YouTube.

 

Vertegenwoordiging in Costa Rica

Jit Coers en echtgenoot Huite Zijlstra zijn verantwoordelijk voor de contacten met de Costa Ricaanse overheid. Uiteraard heeft Hylke hen in 2012 ook weer even bezocht om de banden te versterken.

 

Samenwerking CCT

Het Centro Cientifico Tropical (CCT) is onze belangrijkste counterpart en NGO in Costa Rica. Met Guisselle Monge en Javier F. Espeleta¬† (directeur CCT) hebben wij een gesprek gehad over het werk van Ulises Alem√°n. Tevens boden zij ons de mogelijkheid om het beheer van onze bossen in de toekomst ooit over te nemen, indien dat om welke reden dan ook noodzakelijk mocht blijken. Dit garandeert continu√Įteit voor onze participanten.


 [IN1]Ik kan hier niet iets van terugvinden maar meen me te herinneren dat het ongeveer zo in elkaar zit?

 [IN2]Toch?

 [IN3]Klopt dit?