Voorwoord voorzitter 2012

Roerige tijden in het bestuur

Net als in 2011 vonden ook in 2012 de nodige bestuurswisselingen plaats. Begin 2012 (maart) zijn Arjan Vriend en Imke Nabben als nieuwe voorzitter resp. secretaris toegetreden tot het bestuur van Oasebos. Eind 2012 nam Hylke afscheid van het bestuur, hoewel hij wel actief blijft voor de stichting. Hij zal regelmatig Costa Rica bezoeken en ter plekke vinger aan de pols houden, regelmatig posten op onze sociale media en voor het huidige bestuur een bron van informatie blijven. Begin 2013 (april) zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden; Marina Karsten en Emmy Herwijnen. Dit voltallige bestuur is helaas slechts van korte duur, want voorzitter Arjan Vriend heeft te kennen gegeven te willen aftreden. Uiteraard betreuren wij dit besluit en zijn wij op zoek naar een nieuwe net zo enthousiaste en inspirerende voorzitter voor Stichting Oasebos. Verschillende kandidaten hebben de revue al gepasseerd en momenteel zijn we in gesprek met dhr. Ted Tromp.