Waarom is Costa Rica zo geschikt?

We kunnen voorkomen dat biodiversiteit verloren gaat als we gebieden aankopen en beheren. Costa Rica is bij uitstek een land waar dat goed mogelijk is. De overheid van Costa Rica steunt initiatieven zoals Oasebos.

Er is een subsidieregeling (gebaseerd op CO2 compensatie) die natuurbeschermingsorganisaties van jaarlijkse fondsen voorziet als de natuur duurzaam wordt beheerd. Bovendien heeft Costa Rica al decennialang een stabiele democratisch gekozen regering en daarnaast een goed functionerend kadaster, waarin bezit wordt vastgelegd.

Oasebos is de afgelopen jaren succesvol geweest met de aankoop van bos in Costa Rica. Inmiddels bezit Oasebos een kleine 300 hectaren.

De bijzondere flora en fauna

De bossen van Costa Rica bevatten een enorme soortenrijkdom. Er komen planten en dieren voor die nergens anders voorkomen.

In totaal leven er duizenden soorten ongewervelde dieren, circa 150 soorten amfibieën, ongeveer 215 reptielensoorten, rond de 900 soorten vogels en meer dan 240 zoogdiersoorten. Typische Midden-Amerikaanse dieren die ook in Costa Rica voorkomen zijn onder meer de quetzal en de aardbeikikker. Maar ook grote katachtigen zoals de jaguar hebben hier hun leefgebied.

In Costa Rica komen ruim 12.000 verschillende plantensoorten voor waaronder 1.200 soorten orchideeën. De nationale bloem van Costa Rica is een orchidee: de dieproze Guaria Morada.

Samenwerking met plaatselijke bevolking

Bij het beheer van onze bossen is de betrokkenheid van de lokale bevolking essentieel. Het zorgt voor bewustwording omtrent het belang van deze bossen en creëert werkgelegenheid. Oasebos heeft beheercontracten afgesloten met lokale organisaties.

Daarnaast werken we samen met lokale overheden en met verschillende andere organisaties die in Costa Rica actief zijn, zoals het Centro Científico Tropical (CCT) en Fundecor. Het doel van deze samenwerkingen is om geschikte gebieden te vinden. En om regionaal het beheer van de gebieden te coördineren.