Waarom moeten we het regenwoud beschermen?

Het regenwoud is het oudste en het meest soortenrijke ecosysteem ter wereld. Sommige regenwouden zijn meer dan 100 miljoen jaar oud. De afgelopen 50 jaar is door houtkap en andere menselijke ingrepen meer dan de helft ervan verdwenen. Behoud van onze tropische regenwouden is van levensbelang, want

  • Meer dan 50% van het aantal bekende plant- en diersoorten leeft in tropische regenwouden;

  • 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van ontbossing door verbranding in tropische regenwouden; en

  • 25% van de hedendaagse medicijnen komt uit het tropisch regenwoud.

Super fijn dat je met ons mee wilt doen!

Oasebos koopt in Costa Rica stukken oerwoud om deze duurzaam te beschermen. Je kunt samen met ons op verschillende manieren meehelpen het regenwoud te beschermen. Dat kan door het geven van een (periodieke) donatie, het kopen van een stuk regenwoud, een nalatenschap voor Oasebos regelen of een actie op te zetten voor het werven van donaties of nieuwe eigenaren van een stuk regenwoud.

Doneren

Doneer één keer of regel een periodieke donatie die aftrekbaar is van de belasting.

Participeren

Bescherm het regenwoud door een stuk zelf te kopen (of cadeau te doen). Dit kan al vanaf 1/8 hectare (à €250). Je krijgt een eigendomscertificaat op naam.

Nalaten

Op deze wijze laat je een stukje regenwoud na aan de volgende generaties, wij kopen en beheren het voor je.

Sterrin Smalbrugge over Oasebos

Sterrin Smalbrugge is ambassadeur van Oasebos. Ze legt uit wat we doen en waarom zij enthousiast is over de stichting.

Wij zijn efficiënt en transparant

  • Wij willen net als u zoveel mogelijk oerwoud beschermen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk. Ons bestuur wordt niet betaald en we werken voornamelijk met vrijwilligers. Daarom hebben we ook de het CBF-keurmerk voor goede doelen.

  • We werken samen met lokale partijen en de overheid in Costa Rica om het oerwoud te beheren. Zo krijgen we bijvoorbeeld subsidie van de Costa Ricaanse overheid voor het beheer van onze gebieden.

  • We zijn zo transparant mogelijk. Daarom staan er veel stukken van de stichting op onze website. Ook is het mogelijk om eens een bestuursvergadering bij te wonen. En heb je vragen, stuur ze met het contactformulier. We antwoorden snel!.

Dit hebben we bereikt

Samen met 250 betrokken participanten en honderden donateurs, hebben we in de afgelopen jaren ruim 400 hectaren oerwoud kunnen aankopen en beschermen. Oasebos heeft tot nu toe 5 stukken regenwoud gekocht in Costa Rica: El Salto, Copalchi, Cano Curenita, El Cerrito en Aventure Ecologica.

Onze ambitie

Wij kopen het liefst gronden aan in grote aaneengesloten gebieden of aansluitend op reeds bestaande reservaatgebieden. Hierdoor kunnen soorten zoals de jaguar beschermd worden, die specifieke eisen stellen aan een groot leefgebied.
Om nog meer impact te hebben streeft Oasebos ernaar om het aantal hectaren in bezit te verveelvoudigen naar minimaal 2.000 hectare in 2025.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief