Op 27 juni jl. heeft de stichting Oasebos het traject afgerond voor de aankoop van een nieuw perceel in het Maquenque gebied, in het noorden van Costa Rica, waar Oasebos reeds eerder de gebieden Copalchi en El Cerrito heeft aangekocht.

Het gebied heeft de naam Caño Curenita, naar het riviertje dat aan de westkant van het gebied loopt. Van het gebied is 20 ha. direct aangekocht, met een optie voor verdere koop in de komende tien jaar. Het betekent dat Oasebos de mogelijkheid heeft op te schalen al naar gelang het aantal participaties dat Oasebos in de komende periode verkoopt.

De aankoop was het eindresultaat van een langdurig, zorgvuldig proces: via een medewerker van de organisatie Fundecor (een natuurorganisatie in Costa Rica) is begin 2018 een perceel van 88 ha (+ 20 ha moeras) in het Maquenque gebied aangeboden, niet ver van de huidige gebieden van Oasebos: El Cerrito en Copalchi. Een gebied dat voldoet aan de eisen die het bestuur gesteld heeft aan nieuw te verwerven gebieden. Vervolgens heeft onze vertegenwoordiger in Costa Rica Huite Zijlstra het gebied bezocht en aan het bestuur verslag gedaan van zijn bevindingen. Tevens heeft onze advocaat in Costa Rica een ‘stukkenonderzoek’ gedaan (o.a. in kadaster) resulterend in een positief advies. Daarnaast heeft hij een model contract opgesteld.  Vanuit het positieve beeld van de natuurwaarde van het gebied zijn vervolgens onderhandelingen gestart, resulterend in een aankoop van een eerste deel (20 ha) van het gebied – in aansluiting  op de beschikbare financiën van Oasebos met een optie voor vervolg aankopen.

Het tekenen op kantoor van de notaris, 27 juni:

Jit Coers tekent namens de stichting Oasebos.
Van links naar rechts: Jit Coers, wettelijk vertegenwoordiger van Oasebos in Costa Rica (naast Huite Zijlstra), de notaris Alvaro Quesada Loria, en de verkoper Carlos Luis Miranda Alvarez.
Protect the rain forest