Oasebos dendert door!

Ecosystemen zijn dynamisch, zeer dynamisch. En ook al neem je dat niet direct waar als je door wouden struint, het leeft, beweegt en groeit. Er wordt gejaagd, gepaard, gebroed, gevlucht en gegeten. Gelukkig gaat het er in het Oasebos bestuur iets minder dynamisch aan toe, desalniettemin zijn we weer druk geweest met een aantal projecten waarvoor ik graag even je aandacht vraag. Met trots presenteren we ons nieuwe logo en de nieuwe website. Verder informeren wij u graag over de status van de aankoop van het gebied dat we op het oog hebben. Tot slot even aandacht voor onze nieuwe penningmeester, het beheer van El Salto, en de voorlopige resultaten over 2017. We delen graag onze dynamiek met jullie, als participatiehouder en donateur zijn jullie onderdeel van ons ecosysteem. En daar zijn we reuze trots op!

Nieuwe website!

Jawel, het is gelukt. Dankzij de steun van Remco Hofman van Deep Graphic Design (logo ontwerp), Sander Grootendorst van diezijn010 (website ontwerp en realisatie), Yolanda Fisser (projectleiding) en Inez van Maanen van ViZi (copywriter), kunnen we met trots onze nieuwe website presenteren. Zoals de meeste van jullie weten is het vernieuwen van logo en website een hele klus. En al helemaal als je als doel hebt dit geheel gesponsord te realiseren.
Het nieuwe logo is een abstracte weergave van een bos van bovenaf gezien, verschillende verhoudingen aan bomen met enkele kleuren als accent geven de levendigheid weer van de wouden die we willen beschermen.
Voor de website en de teksten, zijn we terug gegaan naar de basis. Waarom steken we zoveel tijd in Oasebos, wat willen we met de website bereiken, wat is onze propositie en voor wie? En hoe communiceren we dit. En maar turen naar de teksten en kopjes, kan het korter, bondiger, zet het aan tot actie; een mooi en rijk proces!
Kijk eens op oasebos.nl en laat weten wat je er van vindt.

Nieuw gebied?

In onze vorige nieuwsbrief meldde we al dat we bezig zijn met de verkenning van de aankoop van een nieuw gebied. We gaven daarbij aan dat we vooral geïnteresseerd zijn in het Maquenque gebied waarin nog veel primair woud te vinden is en waarbij de aansluiting op de bestaande gebieden, inclusief de mogelijkheid van beheer, goed is geborgd.

Maar hoe gaat zoiets in zijn werk… Hieronder een kort verslag en een status update.

Op 5 december 2017 ontvingen we een E-mailtje van Gabriel Villalta, bosbouwkundig ingenieur werkzaam bij FUNDECOR, waarin hij meldt dat hij een finca heeft gevonden die aan de door Oasebos gestelde voorwaarden voldoet (88 HA plus 20 HA moeras) en die de eigenaar wel wil verkopen tegen een redelijke prijs. Wij ontvangen vervolgens allerlei informatie uit het archief van FUNDECOR (locatie, gebiedsbeschrijving, foto’s en kaarten), die het bos van deze finca al sinds 1997 controleert. Het bestuur van Oasebos vindt de finca interessant, maar de vraagprijs nog veel te hoog. Na onderhandeling wordt de vraagprijs door de eigenaar verlaagd. Dit is voldoende reden voor het bestuur, om opdracht voor een inspectie van de finca te geven. De volgende punten krijgen daarbij de aandacht:

 1. De toegangsroute(s) naar de finca
 2. Informatie over/van eigenaar (bijv. waarom verkoopt hij?)
 3. Wie zijn de buren en in welke verhouding staat de eigenaar tot hen (i.v.m. mogelijke betwisting van erfgrenzen)
 4. Hoe is de staat van de finca (verwaarloost-onderhouden, omheiningen en andere infrastructuur)
 5. De kwaliteit van het primaire en secundaire bos
 6. De kwaliteit van de herbebossing projecten
 7. Het moeras en het waterbrongebied
 8. Wanneer eindigt de huidige PSA subsidie

Inmiddels heeft de inspectie plaatsgevonden en is daarover door Huite Zijlstra een uitgebreid verslag opgemaakt. Ook al heeft de orkaan Otto behoorlijk wat schade aan het gebied aangericht en is het niet uitsluitend primair regenwoud, het gebied heeft met een interessant moerasgedeelde voldoende potentie voor een volgende stap.

Onze advocaat/notaris wordt aan het werk gezet. Hij doet onderzoek naar de kadastrale beschrijving, mogelijke betwisting en heeft inmiddels zijn onderzoek afgerond. Nu is het aan ons om een volgende stap te zetten… Het belangrijkste daarbij wordt natuurlijk de financiering. We willen graag een voorwaardelijke koop, waarbij wij gedurende een vooraf bepaalde periode kunnen werken aan het verwerven van de fondsen om deze aankoop te financieren. Als een van jullie ons daarbij kan helpen, laat dat dan weten. Wij bekijken een aantal opties. Bijvoorbeeld crowd funding en een ICO, crowd funding via de blockchain. Oftewel wordt vervolgd…

Nieuwe beheerder El Salto

Het gebied El Salto (18 HA) ligt op het schiereiland Nicoya in de provincie Guanacaste, aan de noordwestzijde van Costa Rica. Vanaf de aankoop van El Salto is het beheer uitgevoerd door Carlos Gonzalez Vega. Na een bezoek aan El Salto vorig jaar adviseerde Arthur van der Linden het bestuur om – gelet op de gezondheidstoestand van Carlos – uit te zien naar een nieuwe beheerder. Het bestuur heeft vervolgens aan Jit Coers en Huite Zijlstra, onze wettelijke vertegenwoordigers in Costa Rica, gevraagd een nieuwe beheerder te zoeken.
Zij kwamen in gesprek met de organisatie Corredor Biológico Hojancha Nandayure, een organisatie gericht op milieubehoud, gevestigd in Hojancha, Guanacaste.
Met hen gaan we een overeenkomst voor beheer / supervisie aan, dat per 1 juli is ingegaan. In grote lijnen omvat de overeenkomst:

 • Het periodiek uitvoeren van een controle ronde door het gebied;
 • Het algemene onderhoud doen van de grenzen, de wegen en de borden in het gebied in overeenstemming met de vereisten voor de subsidie die wij krijgen van de Costaricaanse overheid (Fonafifo) voor het gebied;
 • Het rapporteren over het verrichte onderhoud.

Wij danken Carlos voor zijn jarenlange betrokkenheid bij Oasebos!

Concept financieel jaarverslag

Het resultaat over 2017 is € 14.146 (2016: € 5.035).
Conform 2016 is in het boekjaar 2017 geen bos aangekocht. In 2017 is in totaal voor 4,15 ha bos participaties uitgegeven uit het gebied El Cerrito (in 2016: 7 ha). Aan donaties is in 2017 € 2.422 ontvangen (in 2016: € 2.189).
In 2017 is subsidie ontvangen van de Costaricaanse overheid (programma Fonafifo). Deze subsidie is ook voor de komende drie jaren toegekend. Door een versnelling in de aanvraagprocedure zijn de subsidies in 2017 eenmalig hoger, aangezien achterstanden met de betaling zijn ingehaald. Hierdoor is in 2017 een bedrag van € 15.705 ontvangen (2016: € 9.081).
De diverse uitgaven zijn lager dan de voorafgaande jaren, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt doordat in 2017 geen aankoopkosten van bos zijn geweest (2016: € 7.924).
Op dit moment liggen de stukken bij de accountant ter controle. In een volgende nieuwsbrief zullen we aangeven hoe e.e.a. definitief heeft uitgepakt. Daarnaast hebben we tijdig de update m.b.t. de vereisten van CBF in het kader van het CBF keurmerk ingediend.

hot lips