Een oproep van onze oprichter Arthur van Linden
Er zijn veel redenen om oerwoud te beschermen. Een ervan zijn de Ara’s. Binnen Oasebos leven twee soorten: de Ara macao (voornamelijk rood en blauw verenkleed) en de Ara ambiguus ambiguus (voornamelijk groen, zie foto). Zelfs in een land als Costa Rica is het zien van een paartje Ara’s een zeldzame traktatie.

twee soldatenara's

twee soldatenara’s

Ara’s zijn de grootste papegaaien ter wereld. Mannetjes en vrouwtjes vormen een koppel voor het leven en ze zijn eigenlijk de hele dag bij elkaar. Ik heb ze dan ook meestal samen zien vliegen. Ze brengen hun leven in de bomen door. In het wild kunnen ze 50 tot 60 jaar worden.

De Ara ambiguus ambiguus is de grootste papegaai in zijn leefgebied. Het Maquenque reservaat dankt zijn ontstaan aan deze vogel. In het Nederlands is de naam Buffons ara – in het Duits Soldatenara. De Engelse naam is Great Green Macaw. Deze Ara is bedreigd (rode lijst IUCN) en dit komt door de handel in deze dieren én door het verlies van leefgebied. Binnen Oasebos nemen de aantallen van deze soort echter toe! De boswachter ziet erop toe dat nesten in boomholten niet door stropers worden uitgehaald. Ook worden er nestkasten opgehangen. De Buffons ara eet voornamelijk fruit van de wilde amandelboom en daarom is het ook belangrijk dat deze woudreuzen blijven staan. Ook daar zorgt Oasebos voor.

De Ara macao (Nederlands Geelvleugelara) leeft ook in Maquenque. Deze vogel wordt ook veel uitgehaald en verhandeld. Het leefgebied op aarde neemt af en zo kunnen er minder vogels overleven. Het blijft ook daarom belangrijk dat Oasebos verder groeit. Meer ruimte is meer leefgebied en meer kansen voor deze prachtige vogels.

Er zijn al zes! soorten Ara op aarde uitgestorven, waarmee er nog negen over zijn. Ook van de overgebleven soorten zijn de aantallen sterk afgenomen sinds de jaren negentig. Een van de bosbouwingenieurs die voor me werkten in Costa Rica had een kleine Ara opgevoed als huisdier. Lange tijd is dit normaal geweest. Van sommige soorten zijn er minder dan honderd op aarde en we mogen er samen voor gaan zorgen dat er niet nog meer Ara’s uitsterven!

Ik ben van mening dat het uitsterven niet nodig is als we een beetje zorgzaam zijn. De Ara heeft wat leefgebied nodig en verder kan ermee gefokt worden. Het uithalen van nesten in het wild is dan niet nodig. Je kunt nog steeds verschillende met uitsterven bedreigde Ara’s kopen terwijl de dieren niet van een fokker komen maar uit het wild.

Binnen de bossen van Oasebos zijn deze prachtige vogels veilig en kunnen ze jongen krijgen en grootbrengen, zonder dat stropers de nesten uithalen. Hun aantallen nemen binnen Oasebos toe. Ik hoop op grote groepen krijsende Ara’s! Gun de Ara een plek om te leven! Doe daarom mee en bescherm een (extra) stuk Oasebos.