Inmiddels al aangekondigd op LinkedIn, maar toch nog even specifieke aandacht voor onze nieuwe ambassadeur, Reinier van den Berg.

Reinier van den Berg kennen we vooral van televisie. Hij presenteert al ruim 30 jaar het weer. Daarnaast zet hij zich actief in voor meer bewustwording rondom thema’s als klimaatverandering en (behoud van) natuur. Hij noemt zichzelf duurzaam ondernemer. Maar spreekt in plaats van duurzaamheid eigenlijk liever over ‘Rentmeesterschap’. Over bos is hij duidelijk:

“Voor het oplossen van het klimaatprobleem kunnen we niet om de onschatbare waarde van bos heen. We moeten bos op mondiale schaal beschermen. En bijplanten. Groener dan een boom wordt het niet! Bos heeft ook alles te maken met biodiversiteit. Ook wat dat betreft geraken we in een mondiale crisis. En ook daar kan bosbehoud en bosherstel een cruciale rol spelen”.

Reinier is mede-oprichter van de stichting TreesPlease (www.treesplease.online), zit in de Raad van Advies van de stichting Trees for All, en is als ambassadeur ook betrokken bij het werk van WNF. Hij verbindt zich als ambassadeur graag aan stichting Oasebos. Een stichting die unieke stukken bos in Costa Rica op duurzame en geloofwaardige manier beschermt!